هوادهی از سقف tagged posts

دریچه های خطی اسلوت در حالت های مختلف

Category: دریچه های خطی اسلوتدریچه های خطی اسلوتمحصولات Comments: بدون نظر

دریچه های خطی اسلوت در حالت های مختلف

دریچه های خطی اسلوت

مقاطع پروفیل اسلوت

مقطع انتخاب سایز دریچه های اسلوت

   جدول اندازه بازشوها برای اسلوت  1

نحوه موقعیت  پره ها برای توزیع هوا در جهات مختلف.

نحوه موقعیت  پره ها برای توزیع هوا در جهات مختلف.

پلنوم باکس

دریچه های اسلوت در اغلب موارد به همراه یک پلنیوم باکس  در پانل های سقف کاذب نصب می شوند و نحوه نصب آنها به گونه ای است که در آن هیچ پیچی  قابل دیدن نیست  واین باعث می شود که اسلوت برای هر محیط داخلی قابل استفاده باشد.
از جعبه های پلنوم به منظور تجمع مناسب هوا درپشت این دریچه استفاده می شود وبدین ترتیب توزیع هوا در طول دریچه ها به صورت پیوسته ویکنواخت انجام می گیرد...

ادامه مطلب

دریچه های خطی اسلوت قوسی و کنجی

Category: دریچه های خطی اسلوتدریچه های خطی اسلوتمحصولات Comments: بدون نظر

دریچه های خطی اسلوت قوسی و کنجی

دریچه های خطی اسلوت

دریچه های خطی اسلوت قوس دار

دریچه های اسلوتی را می توان به صورت قوس دار درامتداد هر خط منحنی مخصوص فضاهایی که امکان نصب دریچه خطی اسلوت صاف وجود ندارداستفاده کرد.
نکته قابل ذکر در دریچه های اسلوت قوس دار عدم وجود  پره داخلی و دمپر کشویی پشت آن می باشد.

دریچه خطی اسلوت قوسی جهت هوای رفت

دریچه خطی قوسی جهت هوای رفت

دریچه های اسلوت را می توان درهر زاویه ای ازکنج پلان داخلی نصب کرد.

انواع کنج های دریچه خطی اسلوت

انواع کنج های دریچه خطی اسلوت

دریچه اسلوتی   90 درجه یا گونیا

دریچه اسلوتی   ۹۰ درجه یا گونیا
۹۰  ◦ horizental mitered corner section
این نوع دریچه ...

ادامه مطلب

دریچه های خطی اسلوت

Category: دریچه های خطی اسلوتدریچه های خطی اسلوت Comments: بدون نظر

دریچه های خطی اسلوت

دریچه های خطی اسلوت

دریچه های خطی اسلوتی  مناسب جهت نصب درکلیه مکانهای لوکس ، اداری ، مسکونی ، تجاری وصنعتی

 دریچه های خطی اسلوتی

مناسب جهت نصب درکلیه مکانهای لوکس ، اداری ، مسکونی ، تجاری وصنعتی
دارای قاب  وتیغهایی از جنس آلومینیوم اکسترودشده
قابلیت تامین هوا به صورت افقی ، عمودی ویا زاویه دار در طول سقف ، دیوار ویا کف یک فضا
قابلیت تنظیم جریان  هوا ویا درصورت نیاز قطع کامل آن با نصب دمپربه صورت کشویی پشت دریچه
قابلیت استفاده جهت برگشت وتخلیه علاوه بر رفت
مناسب جهت توزیع هوای خروجی از فن کویل ها
مناسب جهت توزیع هوا به صورت لایه ای و غیر مستقیم...

ادامه مطلب
Designed by SMThemes.com, thanks to: Simple WordPress themes, LizardThemes.com and WordPress template