طول پرتاب tagged posts

دریچه های گرد مشبک مربعی یا سبد تخم مرغی

Category: دریچه های گردمحصولات Comments: بدون نظر

دریچه های گرد مشبک مربعی یا سبد تخم مرغی ریچه های مشبک جهت رفت درمکانهای تک زون وبیشترجهت برگشت وتخلیه ودرهرمکانی قابل استفاده می باشند. ادامه مطلب

دریچه سونایی

Category: دریچه سوناییدریچه های گردمحصولات Comments: بدون نظر

دریچه سونایی (Disc Valve) قابل استفاده در سونا ، استخر ،سرویس های بهداشتی وحمام وکلیه مکانهای با رطوبت بالا قابل نصب در دیوار ویا پیشانی سقف کاذب ویا در سقف ادامه مطلب

دریچه های سقفی گرد برجسته

Category: دریچه های سقفی گرددریچه های سقفی گرد برجستهدریچه های گردمحصولات Comments: بدون نظر

ریچه های سقفی گرد برجسته (Stepdown Round Ceiling Diffuser) دریچه های سقفی گرد برجسته مناسب جهت استفاده در ارتفاعات بیش از 4مترادامه مطلب

دریچه های سقفی گرد

Category: دریچه های سقفی گرددریچه های گردمحصولات Comments: بدون نظر

دریچه های سقفی گرد (Round Ceiling Diffuser) دریچه های سقفی گرد در انواع محیط های اداری، بیمارستانی ، خانگی ، فروشگاه های بزرگ، سالنهای ورزشی وتاسیسات صنعتی قابل استفاده می باشد. این نوع دریچه ها در داخل سقف ویا سقف کاذب قابل نصب می باشند وبه آسانی روی کانال گرد ویا بایک تبدیل روی کانال چهارگوش نصب می شوند.ادامه مطلب

مقاطع دریچه های دیواری

Category: دریچه های دیواریمحصولات Comments: بدون نظر

مقاطع دریچه های دیواری

دریچه های خطی

مقاطع دریچه های دیواری

مقطع دریچه دیواری پره لنزی 1 طرفه

 مقطع  دریچه دیواری پره لنزی2 طرفه

مقطع   دریچه دیواری پره ایرفویل 1 طرفه

 مقطع   دریچه دیواری پره ایرفویل 2 طرفه

دریچه های دیواری پره ایرفویلی رفت ازجنس استیل

دریچه های دیواری پره ایرفویلی رفت ازجنس استیل
دارای فاصله ۳/۴ اینچ بین تیغه ها
دارای تیغه های قابل تنظیم وبه صورت دوطرفه

12

دارای تیغه های قابل تنظیم وبه صورت دوطرفه

دریچه های دیواری پره ایرفویلی رفت ازجنس استیل
دارای فاصله ۳/۴ اینچ بین تیغه ها
دارای تیغه های قابل تنظیم وبه صورت دوطرفه

14

دریچه های دیواری پره ایرفویلی رفت ازجنس استیل

دریچه های دیواری پره ایرفویلی رفت ازجنس آلومینیوم
مناسب برای مکانهایی بارطوبت بالا
دارای فاصله ۳/۴ اینچ بین تیغه ها
دارای تیغه های قابل تنظیم وبه صورت یکطرفه...

ادامه مطلب
Designed by SMThemes.com, thanks to: Simple WordPress themes, LizardThemes.com and WordPress template