دریچه های سقفی دوطرفه tagged posts

دریچه های سقفی چهار گوش چهار طرفه

Category: دریچه های سقفی چهار گوشدریچه های سقفی چهار گوش چهار طرفهمحصولات Comments: بدون نظر

دریچه های سقفی چهار گوش چهار طرفه دریچه های سقفی چهار طرفه یک محصول همواره محبوب برای سالهای زیادی است که می توان آن را همراه با طرح های زیبای هندسی درسقف به کاربرد.ادامه مطلب

دریچه های سقفی چهار گوش سه طرفه

Category: دریچه های سقفی چهار گوشدریچه های سقفی چهار گوش سه طرفهمحصولات Comments: بدون نظر

دریچه های سقفی چهار گوش سه طرفه دریچه های سقفی سه طرفه مناسبترین وبهترین گزینه درمکانهایی است که یک ضلع دریچه به دیوار متصل باشد ونمی خواهیم هوا با دیوار برخورد داشته باشد. وازیک واحد توزیع شود.ادامه مطلب

دریچه های سقفی چهار گوش دو طرفه

Category: دریچه های سقفی چهار گوشدریچه های سقفی چهار گوش دو طرفهمحصولات Comments: بدون نظر

دریچه های سقفی چهار گوش دو طرفه دریچه های سقفی دوطرفه مناسبترین وبهترین گزینه درمکانهایی مانند راهروها است که هوا باید دردوجهت مخالف وازیک واحد توزیع شود.ادامه مطلب

دریچه های سقفی چهار گوش یک طرفه

Category: دریچه های سقفی چهار گوشدریچه های سقفی چهار گوش یک طرفهمحصولات Comments: بدون نظر

دریچه های سقفی چهار گوش یک طرفه بهترین گزینه برای توزیع هوای رفت درمکانهایی مانند لبه های اتاق ویا نزدیک درهای بیرونی درجاهایی که ممکن است هدایت مستقیم هوا غیرمفید باشد، می باشد.ادامه مطلب

دریچه های سقفی چهار گوش

Category: دریچه های سقفی چهار گوشمحصولات Comments: بدون نظر

ریچه های سقفی به منظور استفاده درسقف ساختمانهای تجاری ،اداره های مدرن ، هتل ها ومکان های صنعتی طراحی شده اند. این دریچه ها برای سقف هایی که ارتفاع درآنها بیشتر از4متر است ،کاربرد دارند. این دریچه ها جهت هوای رفت ، برگشت وتخلیه وهمچنین به منظور هر دوهدف تهویه مطبوع یعنی سرمایش وگرمایش نیز استفاده می شوند دریچه های سقفی معمولا در جاهایی که حجم قابل توجهی ازهوا با صدا وافت فشارمتوسط مورد نیاز باشد ،استفاده می شوند قابل استفاده در مکان هایی که نیاز به هوادهی به صورت لایه ای از سقف می باشد. قابلیت ساخت درمدلهای مختلف ازآلومینیوم اکسترود شده ویا استیل مقاوم در برابر خوردگی را دارا می باشند. قابلیت ساخت در ابعاد مربعی ومستطیل را بنا به سفارش دارا می باشند. قابلیت پخش هوا درجهت های یکطرفه ، دوطرفه (به صورت متضاد opposite ویا گوشه ای corner ) ، سه طرفه و چهار طرفه را دارا می باشنادامه مطلب
Designed by SMThemes.com, thanks to: Simple WordPress themes, LizardThemes.com and WordPress template