آلومینیوم اکسترود شده tagged posts

نرم افزار انتخاب محصول

Category: جت نازلجداول مشخصات کارایی در دریچه های دیواری پره لنزیدریچه سوناییدریچه های برگشتدریچه های تایلیدریچه های خطیدریچه های خطی اسلوتدریچه های خطی اسلوتدریچه های دیواریدریچه های سقفی چهار گوشدریچه های سقفی چهار گوش چهار طرفهدریچه های سقفی چهار گوش دو طرفهدریچه های سقفی چهار گوش سه طرفهدریچه های سقفی چهار گوش یک طرفهدریچه های سقفی گرددریچه های سقفی گرد برجستهدریچه های گرددسته‌بندی نشدهمحصولات Comments: بدون نظر

ادامه مطلب

دریچه های سقفی چهار گوش چهار طرفه

Category: دریچه های سقفی چهار گوشدریچه های سقفی چهار گوش چهار طرفهمحصولات Comments: بدون نظر

دریچه های سقفی چهار گوش چهار طرفه دریچه های سقفی چهار طرفه یک محصول همواره محبوب برای سالهای زیادی است که می توان آن را همراه با طرح های زیبای هندسی درسقف به کاربرد.ادامه مطلب

دریچه های سقفی چهار گوش سه طرفه

Category: دریچه های سقفی چهار گوشدریچه های سقفی چهار گوش سه طرفهمحصولات Comments: بدون نظر

دریچه های سقفی چهار گوش سه طرفه دریچه های سقفی سه طرفه مناسبترین وبهترین گزینه درمکانهایی است که یک ضلع دریچه به دیوار متصل باشد ونمی خواهیم هوا با دیوار برخورد داشته باشد. وازیک واحد توزیع شود.ادامه مطلب

دریچه های سقفی چهار گوش دو طرفه

Category: دریچه های سقفی چهار گوشدریچه های سقفی چهار گوش دو طرفهمحصولات Comments: بدون نظر

دریچه های سقفی چهار گوش دو طرفه دریچه های سقفی دوطرفه مناسبترین وبهترین گزینه درمکانهایی مانند راهروها است که هوا باید دردوجهت مخالف وازیک واحد توزیع شود.ادامه مطلب

دریچه های سقفی چهار گوش یک طرفه

Category: دریچه های سقفی چهار گوشدریچه های سقفی چهار گوش یک طرفهمحصولات Comments: بدون نظر

دریچه های سقفی چهار گوش یک طرفه بهترین گزینه برای توزیع هوای رفت درمکانهایی مانند لبه های اتاق ویا نزدیک درهای بیرونی درجاهایی که ممکن است هدایت مستقیم هوا غیرمفید باشد، می باشد.ادامه مطلب

دریچه های سقفی چهار گوش

Category: دریچه های سقفی چهار گوشمحصولات Comments: بدون نظر

ریچه های سقفی به منظور استفاده درسقف ساختمانهای تجاری ،اداره های مدرن ، هتل ها ومکان های صنعتی طراحی شده اند. این دریچه ها برای سقف هایی که ارتفاع درآنها بیشتر از4متر است ،کاربرد دارند. این دریچه ها جهت هوای رفت ، برگشت وتخلیه وهمچنین به منظور هر دوهدف تهویه مطبوع یعنی سرمایش وگرمایش نیز استفاده می شوند دریچه های سقفی معمولا در جاهایی که حجم قابل توجهی ازهوا با صدا وافت فشارمتوسط مورد نیاز باشد ،استفاده می شوند قابل استفاده در مکان هایی که نیاز به هوادهی به صورت لایه ای از سقف می باشد. قابلیت ساخت درمدلهای مختلف ازآلومینیوم اکسترود شده ویا استیل مقاوم در برابر خوردگی را دارا می باشند. قابلیت ساخت در ابعاد مربعی ومستطیل را بنا به سفارش دارا می باشند. قابلیت پخش هوا درجهت های یکطرفه ، دوطرفه (به صورت متضاد opposite ویا گوشه ای corner ) ، سه طرفه و چهار طرفه را دارا می باشنادامه مطلب

دریچه های دیواری

Category: دریچه های دیواری Comments: بدون نظر

دریچه های دیواری

دریچه های خطی

دریچه های دیواری  ( Wall type registers)

دریچه های دیواری دمپردار وبدون دمپر جهت کاربردهای مناسب درصنعت تهویه مطبوع بر روی دیوارویا در مکانهایی که کانال روکار دارند ،طراحی شده اند. این نوع دریچه ها جهت تنظیم دبی هوا به کارمی روندوشدت جریان انتقال هوا را می توان بااستفاده ازنصب دمپرهای دستی وموتوری تنظیم کرد. وهمچنین طراحی این نوع دریچه ها برای رفت ، برگشت وحتی تخلیه درحالتهای یکطرفه ودوطرفه بادمپرهای ثابت ومتحرک وبااستفاده ازورق گالوانیزه ، استنلس استیل وپروفیل آلومینیوم تولید می شوند. این نوع دریچه ها دردکوراسیون منازل در انواع رنگها وطرح های متنوع وزیبا تولید می شوند...

ادامه مطلب

دریچه های خطی اسلوت در حالت های مختلف

Category: دریچه های خطی اسلوتدریچه های خطی اسلوتمحصولات Comments: بدون نظر

دریچه های خطی اسلوت در حالت های مختلف

دریچه های خطی اسلوت

مقاطع پروفیل اسلوت

مقطع انتخاب سایز دریچه های اسلوت

   جدول اندازه بازشوها برای اسلوت  1

نحوه موقعیت  پره ها برای توزیع هوا در جهات مختلف.

نحوه موقعیت  پره ها برای توزیع هوا در جهات مختلف.

پلنوم باکس

دریچه های اسلوت در اغلب موارد به همراه یک پلنیوم باکس  در پانل های سقف کاذب نصب می شوند و نحوه نصب آنها به گونه ای است که در آن هیچ پیچی  قابل دیدن نیست  واین باعث می شود که اسلوت برای هر محیط داخلی قابل استفاده باشد.
از جعبه های پلنوم به منظور تجمع مناسب هوا درپشت این دریچه استفاده می شود وبدین ترتیب توزیع هوا در طول دریچه ها به صورت پیوسته ویکنواخت انجام می گیرد...

ادامه مطلب

دریچه های خطی اسلوت

Category: دریچه های خطی اسلوتدریچه های خطی اسلوت Comments: بدون نظر

دریچه های خطی اسلوت

دریچه های خطی اسلوت

دریچه های خطی اسلوتی  مناسب جهت نصب درکلیه مکانهای لوکس ، اداری ، مسکونی ، تجاری وصنعتی

 دریچه های خطی اسلوتی

مناسب جهت نصب درکلیه مکانهای لوکس ، اداری ، مسکونی ، تجاری وصنعتی
دارای قاب  وتیغهایی از جنس آلومینیوم اکسترودشده
قابلیت تامین هوا به صورت افقی ، عمودی ویا زاویه دار در طول سقف ، دیوار ویا کف یک فضا
قابلیت تنظیم جریان  هوا ویا درصورت نیاز قطع کامل آن با نصب دمپربه صورت کشویی پشت دریچه
قابلیت استفاده جهت برگشت وتخلیه علاوه بر رفت
مناسب جهت توزیع هوای خروجی از فن کویل ها
مناسب جهت توزیع هوا به صورت لایه ای و غیر مستقیم...

ادامه مطلب

دریچه های خطی کله قندی

Category: دریچه های خطی Comments: بدون نظر

دریچه های خطی  کله قندی

دریچه های خطی صنایع فلزی توحید

دریچه های خطی  کله قندی

جدول انتخاب سایز دریچه های خطی  کله قندی

 جدول انتخاب سایز دریچه های خطی  کله قندی

عوامل تاثیر گذار در انتخاب سایز دریچه های خطی

 دریچه های خطی  کله قندی

ادامه مطلب

Designed by SMThemes.com, thanks to: Simple WordPress themes, LizardThemes.com and WordPress template