• محصولات
 • صنایع فلزی توحید

  صنایع فلزی توحید

  تـــــولــیــد کـننده انــواع دریچه ها و دمپر های توزیع هوا ادامه مطلب

  محصولات

  محصولات

  انواع دریچه های توزیع هوا ، دمپر های بین کانال ، درب های دسترسی به فن کویل و صداگیر های کانالی... ادامه مطلب

  نرم افزار انتخاب

  نرم افزار انتخاب

  نرم افزار انتخاب انواع دریچه ها و دمپر های توزیع هوا بر حسب شرایط عملکرد ادامه مطلب

  پروژه ها

  پروژه ها

  پروژه های انجام شده صنایع فلزی توحید ادامه مطلب

   

  دریچه های برگشت

   

  دریچه های برگشت

  دریچه های برگشت

  دریچه های برگشت

  دریچه های برگشت 

   دریچه های برگشت بیشتر در کانال های مکش هوای برگشت توسط سیستم هواساز ویا برای یکسان سازی وتبادل هوا بین دومحیط همجوار کاربرد داشته واز جنس آلومینیوم وگالوانیزه تولید می شودوامکان کنترل میزان خروجی هوا با نصب دمپر وجود دارد. دریچه های برگشت پره ایرفویلی دارای فضای استاندارد بین تیغه ها یعنی ۳/۴ اینچ می باشند. دراین نوع دریچه ها تیغه ها در دوحالت ۰درجه و۴۰ درجه ساخته می شوند..

  دریـــــچـــه  بــرگـــشت  پـــره ایـــرفــویـــلی ۰ درجــه

  دریچه های برگشت

   

  دریچه های برگشت

   

  دریچه های دیواری پره ایرفویلی برگشت ازجنس آلومینیوم و استیل دارای فاصله ۳/۴ اینچ بین تیغه ها دارای زاویه انحراف ۰ درجه درتیغه ها دارای تقویت کننده در گوشه قاب

   

   

   

   

   

   

   

   

  برگه‌ها : 1 2 3

  Designed by SMThemes.com, thanks to: Simple WordPress themes, LizardThemes.com and WordPress template