دریچه های سقفی چهار گوش

 

دریچه های سقفی چهار گوش

دریـــچـه هــای سقفی چهار گوش

 

دریچه سقفی چهارگوش

 

دریچه های سقفی به منظور استفاده درسقف ساختمانهای تجاری ،اداره های مدرن ، هتل ها ومکان های صنعتی طراحی شده اند. این دریچه ها برای سقف هایی که ارتفاع درآنها بیشتر از۴متر است ،کاربرد دارند. این دریچه ها جهت هوای رفت ، برگشت وتخلیه وهمچنین به منظور هر دوهدف تهویه مطبوع یعنی سرمایش وگرمایش نیز استفاده می شوند دریچه های سقفی معمولا در جاهایی که حجم قابل توجهی ازهوا با صدا وافت فشارمتوسط مورد نیاز باشد ،استفاده می شوند قابل استفاده در مکان هایی که نیاز به هوادهی به صورت لایه ای از سقف می باشد. قابلیت ساخت درمدلهای مختلف ازآلومینیوم اکسترود شده ویا استیل مقاوم در برابر خوردگی را دارا می باشند. قابلیت ساخت در ابعاد مربعی ومستطیل را بنا به سفارش دارا می باشند. قابلیت پخش هوا درجهت های یکطرفه ، دوطرفه (به صورت متضاد opposite ویا گوشه ای corner ) ، سه طرفه و چهار طرفه را دارا می باشند .حالت پخش هوا به صورت سه طرفه در مکانهایی که یک طرف دریچه به دیوار متصل است ونمی خواهیم هوا مستقیما به دیوار برخورد کند ، کاربرد دارد. این دریچه ها بدلیل نوع ساخت در انواع کلاف پهن و کلاف دور باز قابل ساخت می باشند و تنها تفاوت آنها در قاب آنها می باشد.

 

 

انواع قاب ها

انتخاب نوع قاب به محل دریچه  و نیز نوع کلاف پهن یا دور باز آن بستگی دارد.

انواع قاب ها

انواع قاب های کلاف پهن

دریچه های سقفی کلاف پهن و دور باز

برگه‌ها : 1 2 3 4 5

Designed by SMThemes.com, thanks to: Simple WordPress themes, LizardThemes.com and WordPress template