دریچه های خطی

Comments: بدون نظر

دریچه های خطی

دریچه های خطی صنایع فلزی توحید

 

دریچه خطی صاف

هنگامی که هردومورد ظاهر وعملکرد اهمیت پیدا میکند به خصوص در مکان هایی با طول هوا دهی زیاد مانند( راهرو ها , آمفی تئاتر , سالن های کنفرانس , بانک ها و هتل ها )انتخاب دریچه های خطی(Linear Bar Grilles) منطقی به نظر می آید. مزیت دریچه های خطی در این مکان ها سازگاری با معماری داخلی و نیز جبران افت فشار به خاطر ساختار پره های می باشد.

 

 

نمای برتر داخلی با دریچه های خطی

 

دریچه های  خطی می توانند به صورت باریک وبلند در بخشهای مختلف با ظاهری زیبا فراهم شوند.
کاربرد این دسته از دریچه ها  با داشتن ظاهر برتر معماری برای مکانهایی مثل راهروهای طولانی و مکانهای بزرگ عمومی وجلوزن و برگشت فن کویلها می باشد.
دریچه های  خطی   روی پیشانی دیوار ,  سقف و در حالت تقویت  شده آنها در کف قابل کاربری و نصب در صنعت تهویه مطبوع  می باشند.

این دریچه ها برای هردو سیستم حرارتی ,برودتی وتهویه  (Heating , Cooling ,Ventilation) وهمچنین رفت وبرگشت و تخلیه (Supply , Return , Exhaust) طراحی شده اند.

دریچه خطی لولایی باز شو

دریچه خطی 30 درجه

دریچه های خطی باعرض های مختلف از ۱/۲ ۱ تا ۱۲ اینچ وحتی بنا به سفارش تا ۲۴ اینچ قابل ساخت می باشند.
استانداردهای عرض دریچه های خطی “ ۱/۲ ۱ ، ”۲ ، “۱/۲ ۲ ،” ۳ ،” ۱/۲ ۳ ،” ۴ ،” ۵ ،” ۶،” ۸   ، “۱۰  ، ” ۱۲ باهر طولی از ۶ اینچ تا ۸فوت رادارند
دریچه های خطی با  طول های زیاد   قابل تقسیم  به بخش های مختلف   تولید می گردند و  حداکثر طول هر قسمت تا   ۸ فوت  قابل   تولید می با شد که این بخش های مختلف را می توان به یکدیگر وصل کرد تا ظاهری به هم پیوسته رانشان دهند.

دریچه ها خطی در طول های بلند

دریچه های خطی در طول بلند

مثال
اگر کل طول L ساخته شده ازدریچه های خطی باشد داریم :
L<2000mm بنابراین دریچه ازیک قسمت ساخته می شود.
۲۰۰۰<L<4000mmبنابراین دریچه از دوقسمت ساخته می شود.
L>4000mm  دریچه ازچندین قسمت ساخته می شود.

 

 

جدول اندازه قسمت های مختلف دریچه های خطی با طول بلند

جدول انتخاب دریچه های خطی با طول بلند

برگه‌ها : 1 2 3 4 5 6 7

Leave a reply

Designed by SMThemes.com, thanks to: Simple WordPress themes, LizardThemes.com and WordPress template