• محصولات
 • صنایع فلزی توحید

  صنایع فلزی توحید

  تـــــولــیــد کـننده انــواع دریچه ها و دمپر های توزیع هوا ادامه مطلب

  محصولات

  محصولات

  انواع دریچه های توزیع هوا ، دمپر های بین کانال ، درب های دسترسی به فن کویل و صداگیر های کانالی... ادامه مطلب

  نرم افزار انتخاب

  نرم افزار انتخاب

  نرم افزار انتخاب انواع دریچه ها و دمپر های توزیع هوا بر حسب شرایط عملکرد ادامه مطلب

  پروژه ها

  پروژه ها

  پروژه های انجام شده صنایع فلزی توحید ادامه مطلب

   

  دریچه های تایلی (آرم استرانگ ) دکوراتیو

  Category: دریچه های تایلیمحصولات Comments: بدون نظر

   

  دریچه های تایلی (آرم استرانگ ) دکوراتیو

  introo

   

  10

   

  دریچه های تایلی (آرم استرانگ ) دکوراتیو

  دریچه های  دکوراتیو

   

  کاربرد

  انواع مصارف خانگی ،اداری ، رستوران ها هتل ها ،نصب بر روی سقف کاذب از نوع آرم استرانگ در اندازه ۶۰ * ۶۰

  قابلیت ها

  نصب آسان و سریع و قابلیت استفاده انواع تبدیل های پشت آن جهت اتصال به لوله فلکسی یا کانال

   

   

  1

  دریچه های تایلی (آرم استرانگ ) دکوراتیو

  introo

   

  دریــــچــــه  دکـــــوراتـــیــو ســقــفی چـــهار گـــوش  (مدل ۱)

  دریچه های تایلی (آرم استرانگ ) دکوراتیو

  دریــــچــــه  دکـــــوراتـــیــو ســقــفی چـــهار گـــوش  (مدل ۲)

  دریچه های تایلی (آرم استرانگ ) دکوراتیو

  دریــــچــــه  دکـــــوراتـــیــو اســلــوت

  دریچه های تایلی (آرم استرانگ ) دکوراتیو

  دریــــچــــه  دکــــوراتـــیـــو مـــشــــبــــــک 

  دریچه های تایلی (آرم استرانگ ) دکوراتیو

   

  دریچه های تایلی (آرم استرانگ ) دکوراتیو

  introo

  دریـــچـــه  دکــــوراتــیــو ســقـفی چـــهار گــوش  (مدل ۳)

  دریچه های تایلی (آرم استرانگ ) دکوراتیو

  دریـــچـــه  دکــــوراتــیــو مــشــبک چـــهــار گــوش 

  دریچه های تایلی (آرم استرانگ ) دکوراتیو

  دریــــچــــه  دکــــوراتــیـــو شــــش ضـلــــعی

  دریچه های تایلی (آرم استرانگ ) دکوراتیو

  دریـــچـــه  دکــــوراتــیــو ســقـفی چـــهار گــوش  (مدل ۴)

  دریچه های تایلی (آرم استرانگ ) دکوراتیو

   

  دریچه های تایلی (آرم استرانگ ) دکوراتیو

  introo

   

  دریـــچـــه  دکــــــوراتـــــیـــو  خـــــطـــــی  چــــهـــار طــــرفـــه

  دریچه های تایلی (آرم استرانگ ) دکوراتیو

  دریـــچـــه  دکــــــوراتـــــیـــو  خــــطــــی  چـــهـــار طــــرفـــه گـردابـی

  دریچه های تایلی (آرم استرانگ ) دکوراتیو

  دریـــچـــه  دکــــــوراتـــــیـــو  مـــشـبـک  چــــهـــار طــــرفـــه

  دریـــچـــه  دکــــــوراتـــــیـــو  مـــشـبـک  چــــهـــار طــــرفــه گـــردابــی

  دریچه های تایلی (آرم استرانگ ) دکوراتیو

  دریچه  دکوراتیو  خورشیدی گردابی

  دریچه های تایلی (آرم استرانگ ) دکوراتیو

  Leave a reply

  Designed by SMThemes.com, thanks to: Simple WordPress themes, LizardThemes.com and WordPress template