جت نازل

Category: جت نازلدریچه های گردمحصولات Comments: بدون نظر

 جت نازل (Round Jet Nozzel)

دریچه های گرد

جت نازل (Round Jet Nozzel)

جت نازلقابل استفاده در محیط های صنعتی ، تالارها ، سالن ها وفروشگاه ها
محل نصب بر روی کانال یا داخل باکس (برای حالت های …..,۱,۲المان ) ویاداخل سقف کاذب ودیوار
قابل استفاده درکلیه مکان هایی که ارتفاع سقف بیش از ۴متر می باشد.
قابلیت هوادهی در حجم زیاد
پخش هوا به صورت متمرکز با قابلیت تنظیم در تمامی جهات
قابلیت نصب دمپر پروانه ای یا نیم صفحه ای برای تنظیم هوا
طول پرتاب بلند
افت فشار پایین
صدای کم

جت نازل

جت نازل

جت نازل

همه اندازه هابه اینچ است..

جدول اطلاعات فنی جت نازل با المان های ۱تا ۴

جدول اطلاعات فنی جت نازل با المان های 1تا 4

همه فشارها به اینچ آب داده شده اند.
مقدارهای طول پرتاب برای سرعت های ترمینال ۵۰ ، ۱۰۰ ، ۱۵۰FPM در شرایط ایزوترمال داده شده اند.
هر مقدار NC نشان دهنده منحنی معیارهای سروصدا در حالتی است که مقدار فشار صدا ازحد مجاز
یعنی اکتاوباند بین ۲ تا ۷ وجذب اتاق ۱۰db تجاوز نکند.
علامت (-) در جدول نشان دهنده NC کمتر از ۱۰ می باشد.

Leave a reply

Designed by SMThemes.com, thanks to: Simple WordPress themes, LizardThemes.com and WordPress template