دریچه سونایی

Category: دریچه سوناییدریچه های گردمحصولات Comments: بدون نظر

 

دریچه سونایی (Disc Valve)

دریچه های گرد

 

دریچه سونای  (Disc Valve)

دریچه سونای (Disc Valve)

قابل استفاده در سونا ، استخر ،سرویس های بهداشتی وحمام وکلیه مکانهای با رطوبت بالا
قابل نصب در دیوار ویا پیشانی سقف کاذب ویا در سقف
کنترل هوادهی بدون نیاز به دمپر وتنها با تنظیم بازوبسته شدن دریچه ( حتی قابل بستن کامل )
ساخته شده ار جنس پلاستیک (ABS) وآلومینیوم
قابلیت نصب آسان برای رفت وبرگشت وقابل استفاده در تخلیه
مقدار جریان با بالا وپایین رفتن مخروط مرکزی(دیسک ) قابل تنظیم می باشد.(A+ یا A-)

دریچه سونای  (Disc Valve)

دریچه سونای  (Disc Valve)

جدول اطلاعات فنی دریچه های سونایی برا ی حالت رفت جریان

جدول اطلاعات فنی دریچه های سونایی برا ی حالت برگشت جریان

NC به جذب ۱۰db اتاق بستگی دارد.
Ps : افت فشار استاتیکی بر حسب اینچ آب
-۱۰ , ۰ , +۱۰ = A = موقعیت قرارگیری دیسک در حالت ۱۰mm پایین تر از حالت نرمال ، دیسک در حالت نرمال ، و۱۰mm بالاتر از حالت نرماال

Leave a reply

Designed by SMThemes.com, thanks to: Simple WordPress themes, LizardThemes.com and WordPress template