• محصولات
 • صنایع فلزی توحید

  صنایع فلزی توحید

  تـــــولــیــد کـننده انــواع دریچه ها و دمپر های توزیع هوا ادامه مطلب

  محصولات

  محصولات

  انواع دریچه های توزیع هوا ، دمپر های بین کانال ، درب های دسترسی به فن کویل و صداگیر های کانالی... ادامه مطلب

  نرم افزار انتخاب

  نرم افزار انتخاب

  نرم افزار انتخاب انواع دریچه ها و دمپر های توزیع هوا بر حسب شرایط عملکرد ادامه مطلب

  پروژه ها

  پروژه ها

  پروژه های انجام شده صنایع فلزی توحید ادامه مطلب

   

  دریچه های سقفی چهار گوش سه طرفه

  Category: دریچه های سقفی چهار گوشدریچه های سقفی چهار گوش سه طرفهمحصولات Comments: بدون نظر

  دریچه های سقفی چهار گوش سه طرفه

  دریـــچـه هــای سقفی چهار گوش

  دریچه های سقفی سه طرفه

  دریچه های سقفی سه طرفه مناسبترین وبهترین گزینه درمکانهایی است که یک ضلع دریچه به دیوار متصل باشد ونمی خواهیم هوا با دیوار برخورد داشته باشد. وازیک واحد توزیع شود.

  دریچه های سقفی سه طرفه

  دریچه های سقفی سه طرفه کلاف دور باز

  دریچه های سقفی سه طرفه کلاف پهن

  جدول انتخاب سایز و سایر مشخصات عملکردی دریچه سقفی3 طرفه در حالت مربعی

  جدول انتخاب سایز و سایر مشخصات عملکردی دریچه سقفی3 طرفه در حالت غیر مربعی و حهت دهی بیشتر هوا از طول بزرگتر

  جدول انتخاب سایز و سایر مشخصات عملکردی دریچه سقفی3 طرفه در حالت غیر مربعی و جهت دهی بیشتر هوا از طول کوچکتر

  Leave a reply

  Designed by SMThemes.com, thanks to: Simple WordPress themes, LizardThemes.com and WordPress template