• محصولات
 • صنایع فلزی توحید

  صنایع فلزی توحید

  تـــــولــیــد کـننده انــواع دریچه ها و دمپر های توزیع هوا ادامه مطلب

  محصولات

  محصولات

  انواع دریچه های توزیع هوا ، دمپر های بین کانال ، درب های دسترسی به فن کویل و صداگیر های کانالی... ادامه مطلب

  نرم افزار انتخاب

  نرم افزار انتخاب

  نرم افزار انتخاب انواع دریچه ها و دمپر های توزیع هوا بر حسب شرایط عملکرد ادامه مطلب

  پروژه ها

  پروژه ها

  پروژه های انجام شده صنایع فلزی توحید ادامه مطلب

   

  جدول جریان هوا برای دریجه خطی اسلوت به منظور استفاده در رفت

  Category: دریچه های خطی اسلوتدریچه های خطی اسلوتمحصولات Comments: بدون نظر

  جدول جریان هوا برای دریجه خطی اسلوت به منظور استفاده در رفت

  دریچه های خطی اسلوت

    داده های مربوط به جریان هوا در حالت رفت با فاصله هوایی ۲۰

  جدول شماره 3 - داده های مربوط به جریان هوا در حالت رفت با فاصله هوایی 20

    داده های مربوط به جریان هوا در حالت رفت با فاصله هوایی ۲۵

      جدول شماره 4 - داده های مربوط به جریان هوا در حالت رفت با فاصله هوایی 25

  Leave a reply

  Designed by SMThemes.com, thanks to: Simple WordPress themes, LizardThemes.com and WordPress template