انواع مقاطع دریچه های خطی

Category: دریچه های خطی Comments: بدون نظر

 انواع مقاطع دریچه های خطی

دریچه های خطی صنایع فلزی توحید

 انواع مقاطع دریچه های خطی

دریچه های خطی در  انواع قابهای(Frame) مختلف وپره های (Blade)ثابت ومتحرک قابل تولید می باشند.
دریچه های خطی تولیدی معمول این موسسه از پروفیل آلومینیوم اکسترود شده می باشد که از نظر ظاهر در بهترین وضعیت وشکل ممکن وازنظر اکسید شدن بسیار مقاوم می باشد ووزن بسیارکم آن از دیگر مزایای دریچه های خطی آلومینیومی می باشد.
لازم به ذکر است که دریچه های خطی را می توان از ورق آهن سیاه , آهن گالوانیزه واستیل تولید نمود.
پوشش نهایی تمامی دریچه های خطی رنگ سفید پودری الکترواستاتیکی می باشدکه پس از پخت در کوره عرضه می گردد.
قابلیت انودایز شدن در رنگ طبیعی آلومینیوم را نیز دارا می باشند
لازم به ذکر است طبق سفارش مشتری وبا توجه به حجم درخواست می توان دریچه هارا به رنگ مورد نظرکارفرمایان به صورت پودری الکترواستاتیکی  یا هواخشک عرضه نمود.
این محصول در مدل های مختلف ۰, ۱۵ , ۳۰ و T برای پخش و هدایت هوا بصورت مستقیم و یکطرفه تا ۴ طرفه تولید می شوند
برای کنترل میزان هوادهی می توان از دمپر های پشت دریچه ای دستی و موتوری استفاده نمود.

مقاطع دریچه های خطی

مقاطع دریچه های خطی

 

 انواع قاب ها ی  آلومینیوم اکسترود شده مورد استفاده در دریچه های خطی

انواع قاب ها ی  آلومینیوم اکسترود شده مورد استفاده در دریچه های خطی

انواع قاب ها ی  آلومینیوم اکسترود شده مورد استفاده در دریچه های خطی

 مقاطع پره های خطی

مقاطع پره های خطی

Leave a reply

Designed by SMThemes.com, thanks to: Simple WordPress themes, LizardThemes.com and WordPress template