دریچه های خطی قوس دار

Category: دریچه های خطی Comments: بدون نظر

دریچه های خطی قوس دار

دریچه های خطی صنایع فلزی توحید

 

 

 دریچه های خطی قوس دار

دریچه خطی قوس دار

 

 

دریچه های خطی به خاطر ماهیت ساختاری و نیز تجهیزات پیشرفته تولید این مجموعه  خود قابلیت تولید در حالت های قوس دار (Curve) می باشند  که این قوس ها  هم می توانند در  طول دریچه ها  و هم در عرض آنها طبق شعاع قوس مکان تولید نمود

 

 

 

 

 

 

دریچه های خطی قوس دار

دریچه قوس دار به داخل

 

Leave a reply

Designed by SMThemes.com, thanks to: Simple WordPress themes, LizardThemes.com and WordPress template